1. Beleidsdocumenten

De Rondetafel arbeidszorg verstaat onder arbeidszorg vrijwillige, onbetaalde arbeid onder begeleiding op vlak van arbeid en zorg voor personen die niet, niet meer of nog niet in staat zijn betaald te werken (ook niet in het beschermde circuit). Arbeidszorg kan zich dus zowel  voordoen op trede 3 als op trede 4 van de participatieladder.

Op trede 4 bevinden zich de activeringstrajecten die deel uitmaken van het decreet werk- en zorgtrajecten. Nog op trede 4 bevindt zich arbeidszorg, dat wordt gesubsidieerd vanuit het departement Werk en Sociale economie. Deze valt buiten het decreet werk- en zorgtrajecten. De intentie is om deze tijdelijk van aard te maken.
Op trede 3 bevinden zich de arbeidsmatige activiteiten die ook geregeld worden door het decreet van 25 april 2014 en het uitvoeringsbesluit van 2 februari 2018.