Ledenlijst Ronde Tafel Arbeidszorg

Voorzitter

Fons Leroy

Vereniging van de Vlaamse provincies

Ewoud De Tollenaere, beleidsadviseur, ewoud.detollenaere@vlaamseprovincies.be

Provincie Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen
Jo Bellens, jo.bellens@provincieantwerpen.be

Provinciaal Overleg Arbeidsmatige Activiteiten 
Voorzitter: Han Willemsens gtb – Provinciaal coördinator 

Provincie Limburg

Provinciebestuur Limburg
Karine Beckers, Karine.Beckers@limburg.be

Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Limburg
Dirk Michiels, voorzitter, dirk.michiels@hetheft.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams Brabant

Provinciebestuur Vlaams Brabant
Mieke Frans, Mieke.Frans@vlaamsbrabant.be

Sien Raskin, sien.raskin@vlaamsbrabant.be

Provinciaal overleg Arbeidszorg Vlaams Brabant
Mieke Frans en Sien Raskin

Provincie West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

Ines Verhalle, ines.verhalle@pomwvl.be

 

STAM – Steunpunt Arbeid op Maat West-Vlaanderen

Bea Van Imschoot, voorzitter, bea.vanimschoot@telenet.be

Veronique Willaert, stafmedewerker, wvl@arbeidszorg.be  

Tracé Brussel

Afra Dekie

Inge Van Acker, inge.vanacker@tracebrussel.be

HERW!N

Eva Verraes – directeur, eva.verraes@herwin.be

Groep Maatwerk

Marijke Stiers , marijke.stiers@groepmaatwerk.be

Vlaams Welzijnsverbond

Zorgnet – Icuro

Yves Wuyts, Stafmedewerker Geestelijke Gezondheidszorg – Mental Health Policy, yw@zorgnetvlaanderen.be

Alda Verbeek, alda.verbeek@hieronymus.be

Marijse Bynens 

Platform Begeleid Werken

Hanne Shelfhout, Pegode, hanne.schelfhout@pegode.be

Jan Damen, Oostrem, leuven@werkburo.be

Steunpunt Groene Zorg vzw

Willem Rombaut – coördinator, willem.rombaut@groenezorg.be

GTB

Jo Uytterhoeven, coördinator afdeling Vlaams Brabant, jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be

Annika Gilen, annika.gilen@gtb.be

Ilse Brouns, ilse.brouns@gtb.be 

VVSG

Mevrouw Ann Jughmans, ann.jughmans@vvsg.be

VDAB

SOM – federatie van sociale ondernemingen

Maarten Loncin, stafmedewerker, maarten.loncin@som.be